Снимки от празничния концерт на 30.05.2016г. от Реджи видео

^1E051F23A11D010CA6328D6461234A1EBE68F5D98F22EC5B92^pimgpsh_fullsize_distr ^6BA6B70BA695BC03499D5E1F23A638D4705737B7FF104AFD10^pimgpsh_fullsize_distr ^8DAB2BEA4B92407746AB9229E7FB8346D5C8D22DDA35920EE1^pimgpsh_fullsize_distr ^13D1F040B9955C4779F1E5265B41D4D680AA324478DF382DE7^pimgpsh_fullsize_distr ^64E4D29D0C65FAF319197202D098FE2E61B17B999DEFA02A41^pimgpsh_fullsize_distr ^93B73DC4DB29352787C06C7F630357A96DF4DE7770FBE07F6F^pimgpsh_fullsize_distr ^559AC12C75EE9E1A98E4A02F12CD08AFDCD4B7FD90BA6F401A^pimgpsh_fullsize_distr ^9778B1D69131496A657689050B860FFDF8AB96DAEEB82518F0^pimgpsh_fullsize_distr ^A457D16A714E6726D96579B8EDB9C7B85E3490362501009E69^pimgpsh_fullsize_distr ^AA403419DBC07C125463CA2A84365D584068FB1388E4D6D147^pimgpsh_fullsize_distr ^AE2523F46884BD149AB009CCC505F96995DC2F012435636138^pimgpsh_fullsize_distr ^C216FC7F8BC34C69A3FF31FCAEE1AC5F4E043C3A554C2B680D^pimgpsh_fullsize_distr ^C494BE5FBA881982F09FDF344097E617ED2FE324925E794BBF^pimgpsh_fullsize_distr ^C9248176E99154A30E7AB45CB94FF87FFBF1F9785A396015A7^pimgpsh_fullsize_distr ^CC61103150AFC09E6EBC2C5E2D300E4C9EAB82F950388E45D7^pimgpsh_fullsize_distr ^EB5A91747B3126C531B83B7B345AAAD5B60637C10A95E62710^pimgpsh_fullsize_distr ^EEB733D06293F273B65B1746829B47E9C8CE7E845055C33FC2^pimgpsh_fullsize_distr ^FDB3D469616E6A09D9F022D52DCED6FE9ED4904B7FD41909C0^pimgpsh_fullsize_distr ^C99FBC17A4E96660A0277E6F142F1E60BD1DC56DCC1254F2DA^pimgpsh_fullsize_distr ^0157F48C829737ADF0A3382FD46EE13C51CCAC255DFBAACBB2^pimgpsh_fullsize_distr

С голяма БЛАГОДАРНОСТ за снимките, предоставени от Реджи видео – 30.05.2016г.

Публикувано в ДГ. Постоянна връзка.

Вашият коментар