Бюджет

Бюджет 2022 г.

Бюджет 2022 г.

Тримесечни отчети 2021 г.

Касов отчет 31.12.2021 г.

Oтчет 31.10.2021 г.

Отчет 30.06.2021 г.

Бюджет 31.03.2021 г.

Бюджет 2021г.

 

Тримесечни отчети 2020 г.

Отчет м.01.2020 г. 06.2020 г

Отчет м.01.2020 г. 09.2020 г.

Отчет м.01.2020 г. 12.2020 г.

Оборотна ведомост и касов отчет 31-03-2020.pdf

Бюджетни сметки 2020

2019

Касов отчет към 30.09.2019 г.31.10.2019

Оборотна ведомост към 30.09.2019 г.31.10.2019

Касов отчет 31.03.2019.pdf

Оборотна 31.03.2019

Бюджетни сметки 2019г.

––––––––––––––

 

Годишен отчет за бюджет 2017

-Бюджет 2017г. файл1 (формат .pdf)

отчети за изпълнение на бюджета за първо (формат .pdf) и второ тримесечие 2017(формат .pdf)

касов отчет за изпълнението на бюджет 2016 г.(формат .pdf)

-Бюджет 2016г. файл1 (формат .pdf)

-Бюджет 2015г. файл1 и файл2 (формат .pdf)

-Изтегли местна и държавна дейност  2014г. (формат .pdf)

Вашият коментар