Бюджет

 Тримесечни отчети 2020 г.

Отчет м.01.2020 г. 06.2020 г.08022021

Отчет м.01.2020 г. 09.2020 г.08022021

Отчет м.01.2020 г. 12.2020 г.08022021

Оборотна ведомост и касов отчет 31-03-2020.pdf

2019

Касов отчет към 30.09.2019 г.31.10.2019

Оборотна ведомост към 30.09.2019 г.31.10.2019

Касов отчет 31.03.2019.pdf

Оборотна 31.03.2019

Бюджетни сметки 2019г.

––––––––––––––

 

Годишен отчет за бюджет 2017

-Бюджет 2017г. файл1 (формат .pdf)

отчети за изпълнение на бюджета за първо (формат .pdf) и второ тримесечие 2017(формат .pdf)

касов отчет за изпълнението на бюджет 2016 г.(формат .pdf)

-Бюджет 2016г. файл1 (формат .pdf)

-Бюджет 2015г. файл1 и файл2 (формат .pdf)

-Изтегли местна и държавна дейност  2014г. (формат .pdf)

Вашият коментар