Публикувано в Uncategorized | Коментарите са изключени за

Откриване на учебната година в детска градина №33 „Делфинче“ в град Варна

С игри за  безопасно движение по пътя  бе открита новата учебна година в ДГ „Делфинче“ в гр.Варна.  Децата от 4 „А“ група „ Златна рибка“ активно участваха в организирани игри на интерактивната площадка в двора на детската градина. За опасностите  на пътя, за безопасно придвижване и безопасно поведение, за ориентиране  по пътя си припомниха децата с игрите: „Цветовете на светофара“, „ Превозни средства –  кой къде се движи?“, „ Познавам знаците – предупредителни, указателни, забранителни!“. Децата много умело и правилно караха тротинетни по  велоалеята в обозначената безопасна зона на площадката,  разходиха  се по пътеката  за пешеходци  на мини полигона, като спазваха правилата  на пешеходеца.Полицай следеше  за правилно изпълнение на игрите и  спазване  на правилата на пътя.

Публикувано в Uncategorized | Коментарите са изключени за

СЪОБЩЕНИЕ

Oт днес 13.09.2021 г. децата които са посещавали детската градина в периода от 07.09.2021 г. до 10.09.2021 г.

от група детска ясла   – „Раче“

    първа  група           – „Пингвинче“

    втора група            – „Рапанче“

и  четвърта Б група    – „Морско конче“

са карантирани за 10 календарни дни  до 22.09.2021 г. /включително/.

Родителите на децата ще получат болничен лист от личните лекари на детето си.

Всички останали деца могат да посещават детската градина след представяне на медицински талон, че детето е здраво и може да посещава детското заведение.

Работещия персонал към днешна дата е с отрицателен тест за COVID – 19, но са контактни на заболелите педагогически, непедагогически и медицински персонал.

Родителите преценяват дали детето ще посещава детското заведение.

Напомняме на всички родители при посещение на детето в детската градина – да се обадят най-късно до 9.00 ч. един ден по-рано, за да се требва детето за храна.

 

От ръководството на ДГ №33 „Делфинче“

Публикувано в Uncategorized | Коментарите са изключени за

ДГ №33 „Делфинче“ – Варна

Класирани деца, подали Заявления от 30.08.2021 г. до 03.09.2021 г.
Родени 2019 г. Родени 2018 г. Родени 2017 г.
283 284 286
285 290

Подаване на документи и записване се извършва на място в ДГ №33 „Делфинче“ от 9.00 ч. на 07.09.2021 г. до 16.00 ч. на 10.10.2021 г./петък/ от ЗАС.

Публикувано в Uncategorized | Коментарите са изключени за

Свободни Места 30.08.2021

Уважаеми родители,
ДГ №33 „Делфинче“ – Община Варна,
ОБЯВЯВА
2 /две/ свободни места за яслена група – родени 2019 г.
3 /три/свободни места за първа група – родени 2018 г.
1 /едно / свободно място за втора възрастова група – родени 2017 г.
5 /пет/свободни места за четвърта възрастова група – родени 2015 г.

Приемането на документи ще се извършва на място в детската градина от ЗАС
от 9.00 ч. на 30.08.2021 г. (понеделник) до 16.00 ч. на 03.09.2021 г. /петък/

Резултатите от класирането ще бъдат оповестени на 07.09.2021 г. ( вторник) след 8.30 ч. в сайта ДГ №33 „Делфинче“ – http://delfinche.com/ и изнесени на входа на детската градина.
Записването на класираните деца ще се осъществи в периода от 08.09.2021 г. до 10.09.2021 г.

 

Публикувано в Uncategorized | Коментарите са изключени за Свободни Места 30.08.2021

Класирани деца 23.08.2021 г.

Публикувано в Uncategorized | Коментарите са изключени за

Прием 16.08.2021 г.

Публикувано в Uncategorized | Коментарите са изключени за

Синхронно плуване в Детска градина“Делфинче“ с ръководител Мария Бинева
 
„Сърцето ми е в артистичното плуване!“ прозвучават думите на  Мария Бинева, основоположник на красивия спорт синхронно плуване във Варна.  
Като атрактивен воден спорт, единствено в   ДГ №33„Делфинче“  се провежда синхронно плуване от Мария Бинева, оставяща частица от себе си, обучавайки децата в красивия спорт.  В спортната насоченост на артистичното плуване Мария Бинева комбинира елементи от плуване, гимнастика и различни танци и включва елементи от техниката на различните плувни стилове, от подводния спорт – гмуркането и продължителното задържане под повърхността на водата до гъвкавостта и пластичността, до дългото задържане на въздуха под вода и чувство за синхрон с музиката. За децата от   детската градина плуването е незабравимо и емоционално преживяване , удоволствие и същевременно стимулиращо към траен интерес и желание за плувни занимания. Това   доразвива и разширява успешното обучение   по плуване, започнало в   детската градина още от   самото   й създаване през 2009 г. Ето защо Мария Бинева препоръчва обмен между отделните детски градини и спортни клубове и   регламентиране на едно по-широко използване на плуването като средство за постигане на физическото и психическо   здраве   на   подрастващите.  
 
Публикувано в Uncategorized | Коментарите са изключени за

Приети деца 06 08 2021

Публикувано в Uncategorized | Коментарите са изключени за

Свободни места

Уважаеми родители,
ДГ №33 „Делфинче“ – гр. Варна,

ОБЯВЯВА
4/ четири/ – свободни места за яслена група за учебната 2021/2022 – деца родени 2019г.
3 /три/ свободни места за първа група за учебната 2021/2022 – деца родени 2018г.
4 /четири/ свободни места за четвърта подготвителна групи за училище за учебната 2021/2022 г. – деца родени 2015 г.

Регистрирането на заявления ще се осъществява на място в детската градина от родителите. Децата ще се класират само по входящ номер, който се вписва във Входящия дневник за кореспонденция. Приемането на заявления ще бъде от 02.08.2021 г. (понеделник) до 06.08.2021 г. (петък).
Резултатите от класирането ще бъдат оповестени на 09.08.2021 г. ( понеделник) в сайта ДГ №33 „Делфинче“ – http://delfinche.com/ и изнесени на входа на детската градина.
Записването на класираните деца ще се осъществи до 16.30ч. на 13.08.2021г.(петък).

Публикувано в Uncategorized | Коментарите са изключени за Свободни места