Снимки от празничния концерт на 30.05.2016г.  от Ивайло Вълев

^2F03A204A331FEB124761E19D563A23161E257660B4ADCAE4B^pimgpsh_fullsize_distr ^3BFC54856E28F52C1BE1980457B5BB0731D6235ED9B10AA07B^pimgpsh_fullsize_distr ^6EDC45427CB1645CDF6A5576061180F00BBD88B7BBC43A6251^pimgpsh_fullsize_distr ^7BE286218F312F313CC68227A514A032B845510A26FF807006^pimgpsh_fullsize_distr ^59F5DF8F236FC522F6749B1B3DBD3F9D632837EA7556A6A5AA^pimgpsh_fullsize_distr ^344F75AEC8A991AB804D9116B221E490808B917C15395C8FC4^pimgpsh_fullsize_distr ^EE5F5A96984311D4AC637C53C9855605B35BC047238056E00E^pimgpsh_fullsize_distr ^550D11F55D431661F4973FCDF519E6B0D45DEC7136D2A35F5D^pimgpsh_fullsize_distr ^0E52C6984ADCAA527257EE0E34532045CBEAC70D832D5E467D^pimgpsh_fullsize_distr ^0762BF7A1844BC970F2D76E63740CC4C1B83E6993A589AFA2D^pimgpsh_fullsize_distr ^8847D742E4D85C7B19BD14482B7100489C740CAC49D69A6677^pimgpsh_fullsize_distr ^83930B2F949E542B1CE9B6106E3CD0983FC72A66CC584B3ADA^pimgpsh_fullsize_distr ^84067AFFDF0A3FDE755E273DB7192BF74E21D3E81F9665F121^pimgpsh_fullsize_distr ^A517C56A89617D3623D4D4FB336FA7C1FC8664A08FFD1A0592^pimgpsh_fullsize_distr ^CDB79588B0101ADBDF8C525A2B82D21798140109D066C52F8D^pimgpsh_fullsize_distr ^CDC6ED067689D45900B4F6983A510F5473CF8ACE44DABD5420^pimgpsh_fullsize_distr ^E0E051110D046BE7F42ABEECBD525A65F47C6361D75EB313C2^pimgpsh_fullsize_distr ^E4D46521C7112DFF58B72052E3A91E76A8961DB06611E51A16^pimgpsh_fullsize_distr ^E6C4050A6A2A46803FE6D05297305C72FCADE5D5A26E81718E^pimgpsh_fullsize_distr ^E70F69C81C4516D089143C978837F22FBF228C72B757DB4C6B^pimgpsh_fullsize_distr ^E512DF90BB753AE41B4A4FFB5CEB66429855E07295B5479882^pimgpsh_fullsize_distr ^F1F1B513405CD5F2CFB89834957B84402AC416081E7B3CBAFF^pimgpsh_fullsize_distr ^0A9A9F1A8203E726D24129902CED407C9CC00DA174D2E364BD^pimgpsh_fullsize_distr_resize ^2CFBB9111CE88BF011B910230A4DFBF52F44CBB83803A6A2C8^pimgpsh_fullsize_distr_resize ^3A1352958A3081AD97A0EF30AB9B757DDCB7060239E8C3C6FB^pimgpsh_fullsize_distr_resize ^2382A17F7A584C18F1EFDA167C14F39715958C49FD98CC64CE^pimgpsh_fullsize_distr_resize ^152713A019E0E47765C470BCB7E7570FD6B9EEA987BEF7DC83^pimgpsh_fullsize_distr_resize ^5F56664AD1269B778B8FEB297D26ECB85ADB3DFF00A87451DC^pimgpsh_fullsize_distr_resize ^AC6AE8D304C18C1587FC66317A779E1A5815CADF89C3F963C7^pimgpsh_fullsize_distr_resize ^FA89952A8E87A7A2CD330875E8539A55F548C5F90946712098^pimgpsh_fullsize_distr_resize

С голяма благодарност и любезното съдействие на г-н Ивайло Вълев за видеозаснемане и снимките от концерта на децата.

Публикувано в ДГ. Постоянна връзка.

Вашият коментар