За работа на родителите с децата им

Умни дечица

-Дистанционно обучение в детските градини, дидактически интерактивни игри и ситуации за детски градини (линк)

-Детска образователна игра
за вкъщи (линк)

Публикувано в ДГ. Постоянна връзка.