Съобщение за прием

Уважаеми родители,

        ДГ №33 „Делфинче“ –  Община Варна,   ОБЯВЯВА 10 /десет/ свободни места  за  учебната 2019/2020 г.

Четвърта подготвителна групи за училище– деца родени 2013 г. – 5 бр,

втора група –деца родени 2015 г. – 1 бр,

първа група – деца родени 2016 г.– 2 бр.

и яслена група – деца родени 2017 г. – 2 бр.

Приемането на документи ще се извършва на място в детската градина в кабинета на ЗАС от 02.09.2019 г. (понеделник) до 12.00 ч. на 05.09.2019 г. (четвъртък).

              Резултатите от класирането ще бъдат публикувани  след 10.00 ч. на 09.09.2019 г. в  сайта ДГ №33 „Делфинче“  и изнесени на  информационното табло във фоайето на детската градина.

Записването на класираните деца  ще се осъществи в периода от 09.09.2019 г. до 13.09.2019 г.

Публикувано в ДГ. Постоянна връзка.