Списък на класирани деца

ДЕТСКА ГРАДИНА № 33 „ДЕЛФИНЧЕ” ВАРНА

Варна,  бул. „Република

 С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ЗА  ПРИЕТИ ДЕЦА 

 Уважаеми родители  приетите деца в ДГ №33 „Делфинче“ –Варна,

Яслена  група -2017 г.
№ 279
№ 280
№ 282
№ 283
№ 284

 

Първа група родени – 2016 г.
№ 277
№ 278
№ 281
№ 285
№ 286

 

Публикувано в ДГ. Постоянна връзка.