Прием

Уважаеми родители,

        ДГ №33 „Делфинче“ –  Община Варна,   ОБЯВЯВА 5 /пет/ свободни места  за яслена и първа възрастови групи за учебната 2019/2020 г. – деца родени 2017г. и 2016г.

Приемането на документи ще се извършва на място в детската градина в кабинета на ЗАС от 19.08.2019 г. (понеделник) до 12.00 ч. на 23.08.2019 г. (петък).

              Резултатите от класирането ще бъдат публикувани  след 10.00 ч. на 26.08.2019г. в  сайта ДГ №33 „Делфинче“  и изнесени на  информационното табло във фоайето на детската градина.

Записването на класираните деца  ще се осъществи в периода от 26.08.2019 г. до 30.08.2019 г.

Публикувано в ДГ. Постоянна връзка.