Популяризиране на методите на Приказкотерапията и приложението й в условията на детското заведение за превенция на психическото здраве на децата

На 14 октомври – 10.00 ч. приказни герои оживяха в ръцете на децата от ОДЗ №3 „Делфинче“.  Децата пресъздадоха любими приказки с кукли в различните приказни пространства.

Откритата практика бе с деца от II, III и IV група и деца с трудна социална адаптация  пред експерт от Община Варна г –жа Сл. Ангелова, експерт от  Дирекция „Превенции” – г-жа Василева и педагози от детски градини. Работата с децата в залата по Приказкотерапия  бе  под наблюдение на психолог- консултанта  по проекта  – Цв. Стоянова.

1413269211710 1413269221888 1413269232748 1413269240219 1413269254626 1413269262042 1413269294078 1413269349176

Публикувано в Проекти. Постоянна връзка.

Вашият коментар