Дейности по проект: „Приказкотерапия за превенция на психоемоционални трудности и поведенчески проблеми при децата”

На 7.10.2014 г. в ОДЗ №3 „ Делфинче”  се проведоха:
Обучителна сесия за педагозите  по метода  на Приказкотерапията и представяне на методиката по  Приказкотерапия пред  родителите: детски умения за родители  –  родителски техники за  преодоляване на емоционални и поведенчески затруднения при децата с участие на ас. Д. Петков и Цв.Маринова – психолог – консултант  по проекта. Ас. Дарин Петков  презентира    пред  педагози и родители заитригуващата съвремието ни тема:
Будителите
Кукленият  театър – оазис сред  дивата, агресивна среда  на чалга културата
Разгледани  бяха   също и темите:
Приказкотерапията   – компетенции  в дейността  на всеки педагог  за стимулиране въображението на децата
Приказкотерапията като инструмент за предаване на опит „от уста на уста”
Приказкотерапията като инструмент на развитието.
Приказкотерапията като наратив.
Ролята на приказното пространство;
Ролята  на Приказката  за децата:
Децата  стават герои на собствената си приказка!
Разбират  защо, как, къде и дали…!
Навлизат в тъмната гора! С някого…!
Преодоляват трудностите!

1412677113339 1412678755408 1412679741359 1412693030704 1412693045439 1412693069849 1412697125798

Публикувано в Проекти. Постоянна връзка.

Вашият коментар