КРАТКА ВИЗИТКА НА МАРИЯ БИНЕВА

Образование: висше- магистър, ВИФ”Г.Димитров” сега НСА, специалност преподавател по физическо възпитание и физическа култура със специалност ПЛУВАНЕ.

Състезател по плуване от края на 60-те и началото на 70-те години на 20 век; национален състезател и майстор на спорта по водно спасяване. От 2006 година член на Дружеството на специалистите по водно спасяване към ОС на БЧК – Варна.

Работила съм като преподавател по плуване в УСШ; старши преподавател ФВС- Медицински университет Варна; ръководител направление Спорт в ОДК; директор на СУ”Г.Бенковски”-Варна; пом. директор на ОДК;

Основател съм на синхронното плуване в град Варна през 1981/82 година и треньор на първите синхрониски от КПС”Лазур“. От 1992 – международен съдия LEN, от 1994 г. до днес международен съдия FINA .Председател съм на Техническия комитет по синхронно плуване и член на Управителния съвет  на Българска федерация плувни спортове.

Към настоящия момент  имам отговорността, но и удоволствието да оставя трайна и положителна следа в развитието на малкия човек, възпитаник на ОДЗ “Делфинче“ .

Основната цел на обучението е, от най- ранна детска възраст да се възпита у децата положително отношение към спорта и в частност към плуването. Да се изградят трайни хигиенни и здравни навици, да се развият физически и личностни качества у децата. Малкият човек да бъде възпитан в толерантност и взаимопомощ, на дисциплина и спортно трудолюбие; да може да се грижи за себе си и да оказва помощ. Азбучна истина е, че умението да плуваш е не само част от двигателната, но и от общата култура на човека. Азбучна истина е, че умението да плуваш е най- добрата профилактика срещу инциденти и травматизъм във водата.

И ОЩЕ ВЕДНЪЖ ЗАЩО ПЛУВАНЕ, ПЛУВАНЕ и пак ПЛУВАНЕ…

На подрастващия организъм, освен здравословно и рационално хранене и достатъчен сън му е нужно много и най-разнообразни движения, които да укрепват здравето му и го закаляват. Доказано е, че плуването развива най- хармонично опорно- двигателния апарат на децата, стимулира правилното дишане, кръвообръщението и обмяната на веществата. Следват развитието на двигателните умения, волевите качества, смелост, самостоятелност, постоянство и много др. Да не забравяме и лечебният ефект при деца с гръбначни изкривявания, с проблеми в опорно- двигателния апарат, сърдечно- съдовата и дихателна системи. Чрез заниманията по плуване децата се разтоварват психически. Водата действа благоприятно върху лесно възбудимата нервна система на малчуганите. След занимания по плуване те са по- спокойни, определено с апетит и спят добре.

В предучилищната възраст спокойно можем да дадем на децата и ясни и конкретни знания и умения за безопасно поведение в и край различните  водни басейни: море, река, езеро и др. Да ги запознаем с основните правилата за безопасно плуване; със съвременната сигнализация във водното спасяване. Да бъдат обучени за опасностите при къпане и плуване, да имат необходимата обща култура за спасителна дейност. Част от урочната работа може да включва знания и практики от водноспасителния минимум, поднесени в подходящ и адаптиран начин за децата.

ЗВУЧИ МНОГО СЕРИОЗНО, НАЛИ! НЕ, НЕ, НЕ!

При нас е весело, забавно, водата кипи от емоции и е…мокро.

ПОСЕТЕТЕ НИ!

Вашият коментар