Синхронно плуване в Детска градина“Делфинче“ с ръководител Мария Бинева
 
„Сърцето ми е в артистичното плуване!“ прозвучават думите на  Мария Бинева, основоположник на красивия спорт синхронно плуване във Варна.  
Като атрактивен воден спорт, единствено в   ДГ №33„Делфинче“  се провежда синхронно плуване от Мария Бинева, оставяща частица от себе си, обучавайки децата в красивия спорт.  В спортната насоченост на артистичното плуване Мария Бинева комбинира елементи от плуване, гимнастика и различни танци и включва елементи от техниката на различните плувни стилове, от подводния спорт – гмуркането и продължителното задържане под повърхността на водата до гъвкавостта и пластичността, до дългото задържане на въздуха под вода и чувство за синхрон с музиката. За децата от   детската градина плуването е незабравимо и емоционално преживяване , удоволствие и същевременно стимулиращо към траен интерес и желание за плувни занимания. Това   доразвива и разширява успешното обучение   по плуване, започнало в   детската градина още от   самото   й създаване през 2009 г. Ето защо Мария Бинева препоръчва обмен между отделните детски градини и спортни клубове и   регламентиране на едно по-широко използване на плуването като средство за постигане на физическото и психическо   здраве   на   подрастващите.  
 
Публикувано в Uncategorized. Постоянна връзка.