ОБРЪЩЕНИЕ

Уважаеми родители,

От деня, в който детето ви не посещава ДГ№33 “Делфинче“, предвид обстановката, свързана с COVID-19,  ние заедно с Вас родители, поемаме заедно по един общ път към една обща цел – Детето да бъде здраво, да се развият неговите умствени способности и социалната му активност. Това ще постигнем заедно в съвместната си дейност.

Предоставяме Ви следната информация:

  • Във връзка с преустановяване посещенията на децата в ДГ съгласно заповед № РД09-3464 /27.11.2020 г. на Министъра на образованието в ДГ 33 “Делфинче“ започна педагогическо взаимодействие в електронна среда от разстояние, което се осъществява от учителите чрез средствата на информационните и комуникационни технологии при активното участие на родителите и децата.
  • Учителите работят по актуализирано седмично разпределение в условията на извънредното положение с включена поне една педагогическа ситуация по всяко образователно направление.
  • Педагогическото взаимодействие се осъществява чрез предоставяне на материали, обучителни и занимателни дейности, конкретни идеи за провеждане на разнообразни и развиващи дейности с децата в семейна среда, при активното участие на родителите, което е ключов фактор за реализирането им.
  • Учителите поддържат връзка със семействата и децата, предоставят конкретни указания и подкрепа на родителите чрез https://www.facebook.com/ с приложение Messenger – затворени групи, ел. поща, Клас рум- https://meet.google , вайбър групи, телефон. Като образователни ресурси учителите ползват и  насочват  родителите към сайтовете като: https://www.dechica.com/, https://ucha.se/,   https://www.noviteroditeli.bg/, https://www.youtube.com/ – канал „Малчуган“ и много други, които съдържат занимателни дидактични игри, идеи за конструктивна и приложна работа, видеа, аудиофайлове и пр., с помощта на които, чрез игрови ситуации вкъщи, децата да подобряват познанията си, да развиват логическото си мислене, да комуникират, да творят, да поддържат физическата си форма и психическо благополучие.
  • Всеки ден преди обяд – 2 ч. и след обяд – 2 ч. педагозите са на разположение за отговори на вашите въпроси, затруднения, препоръки, индивидуално консултиране и подкрепа, обратна връзка за проследяване постиженията на децата и др.
  • При заявено желание от родител за работа на екран / 3 и 4 група/ се създава организация за работа в малка подгрупа – до 5 деца с продължителност не повече от 30 мин.
  • Изпълнението на различните задачи е по Ваше желание в удобно за Вас време и в дни, когато можете да отделите повече време за детето си.
  • Проследяване на постижението на децата чрез наблюдение от страна на педагогическите специалисти е чрез обратна връзка и обсъждане с родителите.

МИЛИ ДЕЦА,

Вашите учители винаги са ви учили да бъдете силни, смели, упорити. Да спазвате правилата.

Днес вие и вашите родители, всички ние трябва да бъдем дисциплинирани и отговорни. Тогава ще можем  по – скоро да се завърнем в любимата детска градина.

Пожелавам на всички деца, родители, учители и служители на ДГ№33“Делфинче“ устойчивост и силен дух!

Пазете се и бъдете здрави! Красимира Михайлова

Директор ДГ 33 „Делфинче“

Публикувано в ДГ. Постоянна връзка.