Ден на Черно море – 31 октомври

Международният ден на Черно море свързваме с подписването през 1996 година на Стратегическия план за действие за възстановяване и защита от правителствата на шестте черноморски държави – България, Грузия, Румъния, Русия, Турция и Украйна. Планът съдържа мерки, насочени към ограничаване на замърсяването, по-ефективно управление на биоразнообразието и реализацията на екологични проекти в Черноморския регион. Отбелязването на Деня на Черно море на 31 октомври се превърна в символ на загрижеността ни за опазване чистотата на морето и плажовете и за съхраняване на биоразнообразието. Дори най – малките граждани на нашия град – децата от ДГ №33 „Делфинче“ показаха със своето творчество колко много обичат нашето Черно море. Те знаят, че когато морето е чисто, то тогава е живо!

Публикувано в ДГ. Постоянна връзка.