ГРАФИК ЗА ПРИЕМ НА ДЕЦА В ДЕТСКАТА ГРАДИНА “ДЕЛФИНЧЕ“

График за прием на деца септември 2020

от 7.00 ч. до 8.00 ч. Децата от
ІІІ а гр. „Златна рибка“ ,
ІІІ б гр. „Морско конче“ и
ІV гр. Пингвинче“
от 8.00 ч. до 8.30 ч. Децата от
ІІ   гр. „Морска звездица“
от 8.30 ч. до 9.00 ч. Детска ясла „Раче“  и
І гр. „Рапанче“
Децата преминават филтър от медицинско лице до  9.00 ч. след този час  няма да бъдат допускани в детската градина.  
Родителите предават на входа на детската градина детето си на учител или помощник възпитател  
  Директор: Красимира Михайлова
Публикувано в 1) Ясла Раче, ГРУПА Златна рибка, ГРУПА Морска звездичка, ГРУПА Морско конче, ГРУПА Пингвинче, ГРУПА Рапанче, ДГ. Постоянна връзка.