Честит празник, радетели на духовността и пазители на ученолюбието!

„В началото бе словото…..“/Евангелие от Йоан 1:1 -18/

Делото на светите братя Кирил и Методий създаде възможността то /словото/ да се материализира.Със съзерцание,чрез богатата ни духовна мощ,това достижение векове ни води към „светли бъднини“!Наш дълг е да съхраним тези „пресвети старини“ и идеали,писаното слово да не изоставяме,книжнината и културните пластове да надграждаме!Да пазим чистотата в помислите си и работим за бъдното с отдаденост и вяра!

Бъдете устойчиви и здрави!

Публикувано в ДГ. Постоянна връзка.