ПОЗНАВАТЕЛНИ КНИЖКИ,  ПО КОИТО СЕ РАБОТИ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА

В ПОДКРЕПА НА ДИСТАНЦИОННОТО ОБУЧЕНИЕ

Уважаеми учители и родители,

Във връзка с разпространяващата се грипна епидемия, очакваните извънредни принудителни ваканции и произтичащата от това необходимост от използване на дистанционни форми на обучение издателство Бит и техника предоставя за децата от всички възрастови групи в детските градини свободен безплатен достъп до пълните електронни варианти на познавателните книжки с всички мултимедийни приложения.
Електронните издания в online версия са достъпни на всички устройства без регистрация и кодове за достъп.
За използване на електронните издания за определена възрастова група, моля, натиснете ТУК! или проследете съответната връзка в сайта на издателството www.bititechnika.com

От екипа на издателство Бит и техника

Валентин Ананиев
управител

БИТ И ТЕХНИКА ООД
гр. Варна,
ул. „Кап. Райчо Николов“ № 101
тел.: 052/36 32 74
моб.: 0882/ 829 135; 0884/ 053 690; 0888/ 502 278; 0888/ 502 279
registrazii@ bititechnika.com
office@ bititechnika.com
www.bititechnika.com

Публикувано в ДГ. Постоянна връзка.