Коледари в детска градина “ Делфинче“

Заповядайте добри гости, гости коледари.
Добре сте ни дошли! Стани, стани , стопанино,
порти отвори, че ти идат отбор момци – отбор момци , вси коледари.
Че ти носят добър хабер . Добър хабер, коледарски !
Събрахме се отбор момци ,отбор момци – коледари де рано ранихме,
де късно късняхме , де високо викнем , де песен запеем !
Колко звезди на небето толкоз здраве на таз къща !
Кажете дружина : Да бъде !

Публикувано в ДГ. Постоянна връзка.