Занимание по плуване с 4 група

Децата от подготвителната група показват сериозен напредък в овладяването на стиловете кроул и гръбен кроул. В края на урока винаги има време и за свободна игра.

Видео:

IMG_4381

IMG_4382

IMG_4384

Публикувано в ГРУПА Рапанче, ДГ. Постоянна връзка.