Родителски срещи 2019г.

Уважаеми родители,

родителските срещи, които предстоят да се проведат в Детска градина №33 „Делфинче“ са на следните дати:

17.09. 2019 г. – вторник – втора „А“ група “ Златна рибка“ от 17.30 часа във  физкултурния салон

18.09. 2019 г. -сряда – втора „Б“ група “ Морско конче“ от 17.30 часа във физкултурния салон

19.09. 2019 г. – четвъртък -първа група “ Морска звездичка“ от 17.30 часа във физкултурния салон

24.09. 2019 г. –вторник – трета група “ Пингвинче“ от 17.30 часа във физкултурния салон

25.09. 2019 г. – сряда –  четвърта група “ Рапанче“ от 17.30 часа във физкултурния салон

26.09. 2019 г. – четвъртък – детска ясла “ Раче“ от 17.30 часа във физкултурния салон

 

Присъствието е задължително!

  
Публикувано в ДГ. Постоянна връзка.