XII Национална конференция по предучилищно образование „Водим бъдещето за ръка“ – 2019, Русе

От 15 до 17 април 2019 г. в Русе се проведе XII-то издание на Националната конференция по предучилищно образование „Водим бъдещето за ръка“.

Г-жа Красимира Михайлова – директор  на ДГ №33 „ Делфинче“ представи на Конференцията доклад на тема: „АЗ ПЕЧЕЛЯ – ТИ ПЕЧЕЛИШ!” – ЗА АСЕРТИВНОСТТА НА  ДЕТЕТО И МЛАДИЯ РОДИТЕЛ – УВАЖЕНИЕ КЪМ СЕБЕ СИ И УВАЖЕНИЕ КЪМ ДРУГИТЕ – съвместна  работа на педагогическия екип на детската градина.

 В доклада  се разглежда иновативен модел на съвместна  работа с деца, родители и учители  по посока на  асертивността  с  цел  превенция  на агресивно и деструктивно поведение.

Конференцията бе закрита от г-жа Ваня Трайкова – държавен експерт по предучилищно образование в МОН, която обобщи наблюденията и впечатленията си от проведения форум с думите: „Чест е за всички колеги, работещи в областта на предучилищното образование, че трудът, който полагат, е символ на тяхната всеотдайност и привързаност към подрастващите – бъдещето на България.“

http://www.rio-ruse.org/?p=8002

Линкове  към  доклад и към презентация, представени на Конференцията

 

Публикувано в ДГ. Постоянна връзка.