Снимки от проект „Научи се да плуваш“ към ММС

ОСЪЩЕСТВЕН ПРОЕКТ В ДГ№33“ДЕЛФИНЧЕ“ И СПОРТЕН КЛУБ „АКВА СПОРТ“   ПО ПРОГРАМА „НАУЧИ СЕ ДА ПЛУВАШ” КЪМ  МИНИСТЕРСТВОТО  НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА

Програмата е разработена е в изпълнение на Концепция за насърчаване развитието на спорта за всички – основен документ за реализиране на един от приоритетите в дейността на Министерството на младежта и спорта.

Съобразена е с целта и основните задачи на Националната стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта в Република България 2012-2022г.

Проектът към Програмата,   реализиран от Сдружение „Спортен клуб Аква спорт“ в партньорство с ДГ №33 « Делфинче», Мария Бинева – учител  по плуване, доразвива и разширява успешното обучение  по плувния спорт, започнало в  детската градина още от  самото  й създаване през 2009 г.

Плуването като вид спорт ангажира детето чрез движение, поддържа връзката между тяло и дух в реално, водно пространство и развива възможностите за трайно изграждане на плувни умения.

При  реализиране  на проекта   се проведе анкетно проучване за мнението  на родителите относно провеждане  на плувни  занимания: родителите смятат, че плуването допринася във висока степен за правилното физическо развитие на децата, положително повлиява на тяхното здраве, има широко приложение в детската градина.

Публикувано в ДГ. Постоянна връзка.

Вашият коментар