Покана

за Учредително  събрание   на членовете на Обществения съвет
На 21.12.2016 г. (сряда) в  Детска градина №33 „Делфинче“ от 16.30 часа  ще се проведе Учредително  събрание,  на което   ще присъстват   членовете  на Обществения  съвет.
ЗАПОВЯДАЙТЕ!!!!!

Публикувано в ДГ. Постоянна връзка.

Вашият коментар