Приказни герои оживяват в ръцете на децата от ОДЗ № 3 „Делфинче“, гр. Варна

Приказкотерапия за превенция на психоемоционални трудности и поведенчески проблеми при деца“ – този проект е създаван и реализиран в продължение на две години от екипа на ОДЗ „Делфинче“ в гр. Варна. Финализиран през октомври 2014 г., проектът е съвместна разработка на общинска дирекция „Превенции“, екипа на детското заведение и с активната подкрепа на родителското настоятелство към ОДЗ „Делфинче“. Дейностите са заложени в три отделни модула – по един за педагозите в „Делфинче“, един за децата от 3 до 7 годишна възраст и деца с трудна социална адаптация и един за родителите на обхванатите групи деца. Организирана е среда за провеждане на Приказкотерапия в трите пространства в обособена зала: място за теaтрализирана игра с кукли; място за символична игра; място за разграничаване и представяне на себе си.

Връзката между приказката и психомоторната практика на детето поддържа връзката между тяло и дух, ангажира чрез движение въображаемо и реално, пространство и време и развива възможностите за реализация и общуване с обкръжението, интересува се от всичко, което детето изразява: мисли, емоции, преживявания.

Игровото пространство в залата е наситено с богатство от различни кукли за драматизация, с които могат да работят и най-малките деца, с костюми на герои и много книжки.

Каква е ролята на приказното пространство?

  1. Приказното пространство позволява да се избегне съпротивлението на детето. То се чувства спокойно, тъй като всичко е „наужким“ и не носи никаква отговорност за събитията, доколкото тази отговорност е осъзната.
  2. В приказното пространство има много повече възможности за намиране на решения на реална манипулативна дейност с герои – кукли и приказни атрибути.
  3. Метафорите, които използва приказката и които по-големите деца са запомнили като реплики от приказките помагат да се изразят по-лесно дълбоко скритите емоции и чувства.
  4. Когато децата интерпретират, в сюжета на приказката могат да се въведат и други персонажи, които да развиват въображението и желанието на детето за творческо пресъздаване на творбата.
  5. Съчиняването на приказка в процеса на игра е много мощен инструмент за асимилация и обобщение на опита на детето.

Не забавлението, а комуникацията е разковничето, което привлича детето в станцията по Приказкотерапия в залата по Психомоторика в ОДЗ № 3 „Делфинче“. Именно от това общуване има нужда детето – то идва в залата, за да разкаже своята приказка с помощта на куклени персонажи. Успешно се използват двете най-важни характеристики на приказката: огледалото и кристала. Чрез претворяване на дадена приказка децата се изправят пред своя образ и се опознават. Чрез „принципа на кристала“ те работят екипно с другите, ползват техните съвети и помощ.

Популяризирането на метода сред родителите е по посока на детски умения за родители, като се усвояват родителски техники за преодоляване на емоционални и поведенчески затруднения при децата им. Резултатите и постиженията от проекта са популяризирани пред детски заведения и целодневни детски градини от Община Варна, пред РИО на МОН и Дирекция „Превенции“ при Община Варна, представени и презентирани са от директора на детското заведение г-жа Кр. Михайлова на осма национална конференция по предучилищно образование „Водим бъдещето за ръка към света на мечтите“ през м. април 2015 г. в гр. Плевен.

Педагогическата колегия продължава да работи по прилагането на иновационната методика и с новопостъпващите деца в детското заведение. Развитието и утвърждаването на метода е иновацията: приложение на цветовете в приказното пространство за цветоусещането в приказката, явяваща се инструмент за премахване на психологическия дискомфорт у детето, защото тя е винаги забавна, емоционална, интересна, а цветът в приказката е изключително ефективна терапия.

Днес за съвременното дете не е достатъчно само прочитането на приказката и разкриването на нейните герои и сюжет.С децата от третото хилядолетие е необходимо да се осмислят приказките, заедно да се търсят и намират скритите смисли и жизнените уроци. Ето защо в ОДЗ „Делфинче“:

Децата стават герои на собствената си приказка!

Разбират защо, как , къде и дали…!

Навлизат в тъмната гора! С някого…!

Преодоляват трудностите!

Споделено от: Красимира Михайлова,
директор на ОДЗ „Делфинче“, гр. Варна

http://www.pedagozi.bg/novini/prikazni-geroi-ozhivyavat-v-rcete-na-decata-ot-odz-no-3-delfinche-gr-varna

 

Публикувано в ДГ, Проекти. Постоянна връзка.

Вашият коментар