Национална конференция „Водим бъдещето за ръка към света на мечтите“

Проведе се Осмата национална конференция „Водим бъдещето за ръка към света на мечтите“ в дните 22 – 24 април 2015 г. Националната конференция е организирана от Министерството на образованието и науката, Регионален инспекторат по образованието – Плевен, Областна администрация – Плевен и Община Плевен и е посветен на Европейската година на развитието 2015.Конференцията има за цел да утвърждава предучилищното образование като важна и съществена част от образователната система, да популяризира добрия педагогически опит и творческите успехи на учителите, осъществяващи предучилищното възпитание и подготовката на децата за училище. Това ще е непрекъснат процес на приемственост, развитие и растеж на личността през основните етапи на българското образование. Г-жа Кр.  Михайлова – директор  на ОДЗ №3 “ Делфинче“ – гр. Варна участва в  Конференцията с  доклад : „ПРИКАЗКОТЕРАПИЯ ЗА ПСИХИЧЕСКО И ФИЗИЧЕСКО ЗДРАВЕ НА ДЕЦАТА ОТ ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ „. В доклада се разглежда включването на метода Приказкотерапия като част от психомоториката за преодоляване на емоционални дефицити у децата в  предучилищна възраст.

Приказкотерапията може да бъде полезен и приятен терапевтичен метод за натрупване на положителен опит, за снемане на емоционалното напрежение, за създаване в душата на детето на позитивни модели на взаимоотношения, за личностно развитие.

Голям интерес предизвика презентирания добър опит на екипа на ОДЗ №3 “ Делфинче“ в тази насока.

odz3 odz3-2 IMG_2081 IMG_2082

Приказкотерапия  (Презентация по  докладa)

Публикувано в ДГ. Постоянна връзка.

Вашият коментар