Добре дошли при нас

продължение:
Аз съм Красимира Михайлова. Имам удоволствието и огромната отговорност да съм първият директор, който организира, ръководи и управлява ДГ №33 ”Делфинче” (до 01.08.2016г. ОДЗ №3 „Делфинче“).
И доколкото имам умения и възможности, да го направя привлекателно и желано място за Вашите деца, за Вас – родителите, за екипа с който работя.
Ето защо, се считам за задължена да ви представя с няколко думи себе си, екипа, който се грижи за децата Ви и своите виждания за бъдещата ни съвместна работа.
Имам магистърска степен по предучилищна педагогика и съм защитила успешно втора професионално-квалификационна степен. Завършила съм квалификационни курсове в областта на мениджмънта, общата и детска психология, предучилищното възпитание, организация и управление на детското заведение.
Била съм последователно детски учител; методист в ОДЗ /имаше такава длъжност, която съответства на помощник-директор по учебната дейност/; по стечение на обстоятелствата бях последният директор на ЦДГ-33 ”Делфинче”/сега медицински център „Санита”/. Това беше единствената детска градина в гр. Варна, която не бе собственост на Община Варна, а на държавна фирма /бившия радиозавод/. И както често за съжаление се случва – независимо от голямата /но очевидно недостатъчна/ медийна и обществена подкрепа, която аз и родителите на децата получихме, градината бе продадена. Ето защо съм истински щастлива, че отново съм директор на градина, която се казва „Делфинче” и съдържа цифрата 3. Длъжност, която успешно защитих на проведен конкурс. Особено място в моето професионално израстване и развитие заема периода през който бях директор на ОДЗ-1”Маргаритка”, където имах възможност да работя с прекрасен екип и срещах нужното разбиране от родителите на децата. Много от започнатите там идеи и проекти /”Училището за родители”, благотворителният търг на детски рисунки, постоянното обновяване на материалната база/ намират и ще намират своето качествено ново развитие в ДГ №33 ”Делфинче” (до 01.08.2016г. ОДЗ №3 „Делфинче“).
Екипът с който работя и който ми помага да осъществявам идеите си е съставен от знаещи и можещи хора, които достатъчно добре осъзнават отговорностите с които са натоварени. Подробности за всеки от тях, ще намерите в препратките към всяка група /някои от тях са готови, а други в процес на довършване/.
Каква е моята философия /и както е модерно да се казва – визия/ за развитието на детската градина. И как виждам  възпитанието на нашите деца?
     Най-общо – искам ДГ №33 ”Делфинче” (ОДЗ №3 „Делфинче“) да не бъде само мястото, където децата престояват за няколко часа, докато родителите им са заети. А да бъде мястото, където те да ИЗЖИВЕЯТ пълноценно най-хубавите си детски години.
Мястото, където се ОБУЧАВАТ на труд и постоянство.
И най-вече да бъдат ВЪЗПИТАВАНИ – в уважение към труда на своите учителки и „лелки”; в разбиране и уважение към своите връстници; в любов към своите родители; в обич към своята Родина – България.
      Благодарност дължа на представители на районната и общинска администрации, общинският съвет, както и на определени фирми, които са съпричастни към живота в детската градина.
Но най – голямата благодарност е за всички Вас – РОДИТЕЛИТЕ.
За разбирането, подкрепата, съпричастността и личното участие във всичко което се случва в ДГ №33 ”Делфинче” (до 01.08.2016г. ОДЗ №3 „Делфинче“).
А се случват много и  хубави неща – благотворителна Великденска изложба, тържество за 1-ви юни, детска лятна фиеста, куклени театри, кафе-театър за и с родителите, посещение на Делфинариума, тържеството на басейна,  дооборудване на групите, създаването на този сайт, който уверена съм – ще ви е от голяма полза.
И това, че  всеки ден виждам усмихнатите детски личица и чувам – “госпожо, ние много те обичаме”, ме кара да се чувствaм истински щастлива, защото съм намерила верния път!
Добре дошли в Детска градина № 33 “Делфинче” в най-добрия град за живеене!

Октомври 2009 година                       С най-добри пожелания!
град Варна                                                   Красимира Михайлова

Чрез интернет страницата на детската градина поднасяме специална благодарност на всички, които са подкрепили идеите ни, за да са днес реалност.

3 коментара по Добре дошли при нас

Вашият коментар