Мултимедия

Мултимедия в детската градина

bukvenka cifrenka

 

Буквенка забавлява и обучава децата в подготвителната група, твърди д-р Галина Хайдар 

Вестник „Аз Буки“ – национален седмичник за образование и наука – (бр.35 (667) 1-7 септември 2007г.)

Автор : Заря Калева

Задължителната подготовка на децата за училище една година преди постъпване в първи клас се извършва в подготвителни групи към детските градини или в подготвителни класове в училище, посочва член 20 от ЗНП. Детските градини носят отговорност за изпълнение на ДОИ /Наредба №4 на МОН от 18 .09. 2000 г. за предучилищно възпитание и подготовка/. От учебната 2003-4 г. в подготвителната група за училище се работи по програма, разработена от професионалисти в системата на предучилищното и началната училищно образование. В нея заслужено е отделено приоритетно място на подготовката по български език, коментира д-р Галина Хайдар, директор на ЦДГ 64 Вяра, Надежда, Любов, София. Голямо е разнообразието на учебни помагала за педагози и деца, с които образователният процес се обогатява и става по-ефективен и привлекателен за най-малките. Чрез тях учителите работят по посока овладяване на знания и развиване на умения в съответно образователно направление, а също и оценяват равнището на постиженията.  

През изминалата учебна година използвахме ново учебно помагало по български език -Буквенка – компютърна мултимедийна програма-игра, одобрена от МОН, продължава д-р Хайдар. Това стана възможно поради добрата материална база на градината – дело на сърцати дарители – две компютърни конфигурации. Всеки ден по 30 минути 6-годишните имаха достъп индивидуално до продукта, който бързо им стана любим. Водачи на малчуганите в света на буквите са Мечо, Зайо, Ежко и Баба Костенурка. Малките откриватели неусетно овладяват началната компютърна грамотност, намират разделите Сглобяване на буквите, Строител с кубчета- букви,Падащи букви за думии Музикална азбука. Пътешествието им е богато илюстрирано в традиционен национален стил. Героите говорят с гласовете на любими куклени актьори, звучи музика. Вярно отговарящите получават награди за досетливост и сръчност, които подреждат в компютърен Албум за награди. Там темите са Горска площадка за игра, Улица в гората, Влакче, Стаята на Мечо, Цирк, Любовта на мама.  

Обучение чрез игра възпитава у децата дух на търсене и откриване на красотата на българската азбука. За първи път на екрана на компютъра се представя по детски чистият свят на родните ни горски приказки, казва учителката Веселина Патева. Според колежката й Лилия Георгиева постиженията на децата по образователно направление Български език са в посока на ядро Звукова култура на речта- различават елементите на езика и речта- изречение, дума, звук, както и звуковете в думата, определяйки броя и последователността им. Следващо ядро е Подготовка за ограмотяване – разбират връзката между звуковия състав и графичното му представяне, разпознават и пишат печатни букви, разчитат отделни думи и надписи. Д- р Хайдар изтъква ползата на помагалото за интегриране на знанията и с други образователни направления – ориентиране в природата, изкуства /музика, изобразително, техническо и художествено конструиране/, ориентиране в социалния свят, математика. Убедена е в приложимостта му и в началното училище за установяване входното равнище по български език.  

 

БУКВЕНКА e компютърна образователна програма-игра с българските букви, срички, думи. Предназначена е главно за деца в предучилищна възраст (4 – 7 г.), но е интересна и за деца на 8-10 години.

 

Предизвиква интереса на децата към буквите, сричките, писането на думи, по един по-привлекателен за тях начин – като компютърна игра

Укрепва у децата позитивна нагласа към света – с красиви илюстрации, актьорско присъствие в озвучаването, поощтряване с награди на търсенето и откривателството

Изгражда самочувствието на децата като българи – играта представя българските букви, срички, думи, атмосферата и героите от родните горски приказки

Цена : 16 лева      
[Поръчайте онлайн.]

* Цената е за ползване на продукта на един компютър, в домашни условия. За ползване на продукта в училища, детски градини, детски клубове, занимални и други вижте офертата.

БУКВЕНКА е одобрена от Министерство на образованието и науката като учебно помагало по български език за предучилищна подготовка със заповед № РД 09-573/ 17.05.2004 г. на Mинистъра на образованието и науката.

С „БУКВЕКА“ хем си играя, хем и уча

Вестник Марица от 29 юли 2005 г.

Разказва: Боряна Георгиева, 7 -годишна, от Пловдив

Записа: Катя Стайкова

Снимка от Тома Янев

   Мама ми купи „Буквенка“ за именния ден в началото на май. Веднага седнах пред компютъра. Много ми харесва и е страшно забавна. Има много игри и ако ги завършиш успешно, печелиш албумче с лепенки. Всичките съм ги спечелила. Първата игра е представяне на буквичките от азбуката. В друга пък с лупа хващаш буквичката и я слагаш на място, за да намериш думичка. В трета зайче казва сричка и аз откривам останалите срички. Най-лесна е играта, в която буквичките са разделени на части и аз трябва да ги сложа на точното им място. „Буквенка“ ми харесва, защото е много забавна, а пък ми помага да уча точното изписване на някои думички.

  Игрите в БУКВЕНКА

 

 

Буквенка -изтегли я оттук
Цифренка -изтегли я оттук

ЦИФРЕНКА е новата компютърна образователна игра за деца, създадена от авторите на играта БУКВЕНКА. Предназначена е предимно за деца на възраст 4-7 год.

В „ЦИФРЕНКА“, с динамични приключения с познатите герои Мечо, Ежко, Зайко и Костенурката, децата обогатяват и упражняват своите познания по математика и английски език. 

Малките палавници се забавляват и едновременно с това броят, събират, изваждат, усвояват показанията на часовника, боравят с геометрични фигури и цветове, сортират предмети по признаци, ориентират се в сложни пътечки, „аранжират“ музика, слушат и пеят весели песнички. По всяко време, когато детето желае, героите могат да покажат, как би звучала текущата реплика на английски език и обратно, от английски – на български език. Всички реплики се изписват на екрана, което стимулира децата да четат. 

Цена: 18 лева *      
[Поръчайте онлайн. ]

* Цената е за ползване на продукта на един компютър, в домашни условия. За ползване на продукта в училища, детски градини, детски клубове, занимални и други вижте офертата. 

  Игрите в ЦИФРЕНКА

Вашият коментар