Конкурси

22.08.2018г.

ДГ №33 „ Делфинче” открива процедура за Конкурс за отдаване под наем почасово на помещения в ДГ за провеждане на допълнителни образователни дейности с децата, за  период от 3 години от датата на сключване на договора (…още в прикачения файл) 

Документи:

  1. Декларация неразгласа
  2. Декларация за оглед
  3. Декларация за условия
  4. Заявление фирма
  5.  ПРОЕКТО   ДОГОВОР 

Срок и място на получаване и подаване на конкурсната  документация: от 24.08.2018 г. до 07.09.2018 г., в канцеларията на детската градина от 09,00 до 12,30 ч.

Конкурсът ще се проведе на 10.09.2018 г./понеделник/ от 14:00ч. в дирекцията на  ДГ №33”Делфинче”.