Фестивал в Детска градина Делфинче

Фестивал: „Да достигнем дъгата!“ в детска градина „Делфинче“ гр. Варна 
 Първи ден от детски фолклорен фестивал „Да достигнем дъгата!“ в ДГ „Делфинче“. 
Госпожа Красимира Михайлова – директор на ДГ „ Делфинче“ откри фестивала, като представи книжката „Да достигнем дъгата!“ – книжка с автори учители, деца и родители. 
Във „ Фолклорна палитра“ се включиха всички деца от групите и техните родители. 
В първа група децата създадоха декоративни чадърчета с композиционно и цветово изграждане в декоративна апликация, като използваха разнообразни модулни елементи. Родители и деца рисуваха народна носия. 
Колоритни български шевици на стреч фолио рисуваха децата от втора „А“ група , като предварително се запознаха с изобилието на ярките цветовете в общото им съзвучие в красотата на народното творчество.
 Децата от втора „Б“ група създадоха модели на килимчета със стилизирани народни мотиви и детайли с декоративната многоцветност. Родителите на децата с огромен интерес се включиха в рисуване на килимчетата с народни мотиви. 
 С вълшебството на бродирането и тъкането на станче се запознаха децата от трета група . Вдъхновени от българската везба, с игли , прежда и мрежички за шиене от ръцете на децата и родителите грейваха багри и форми, като се редуваха цветовете- чисти, ярки и цветове, които си подхождат. Родителите на децата помагаха на децата при тъкането със станче, като предварително децата вече познаваха тъкачния стан; совалки за тъкане; нищелка; гребен за набиване и с това как се тъче.. С преплитане на цветни нишки създадоха оригинални шарени черги.  Децата от четвърта група създадоха малка работилница „ Занаяти“ като рисуваха върху дървени лъжици. В украсата на дървените лъжици присъстваха елементи от природата – слънце, дърво, листа, цветя и много други елементи от народното ни творчество. 
Срещата на децата с народното изкуство е не само докосване до голямото изкуство, но и радост, и вълнение. 
Известна е истината, че всяко явление може да се продължи по пътя на обновлението. Това е привилегия на младото поколение като продължител на народната традиционна култура във всички области на фолклора. 
 Чрез изобразителното изкуство, децата навлизат в света на художествените образи, усвояват нравствените добродетели на своите предци, защото фолклорът е като огледало на живота.
 
 
 
Рисуване на Българска шевица върху стреч фолио с деца и родители във  втора „А“ група „Златна рибка“
 
 

https://youtu.be/pPDoHH21E2o?feature=shared

Публикувано в Uncategorized. Постоянна връзка.