ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ

Детска ясла   –  на 14.09.2023 г./четвъртък/  от 17.30 ч.

Първа възрастова група –  на 20.09.2023 г. /сряда/  от 17.30 ч.

Втора А  група   –  на 26.09.2023 г. /вторник/  от 17.30 ч.

Втора Б група  – на 27.09.2023 г. /сряда/ от 17.30 ч.

Четвърта възрастова група – 28.09.2023 г. /четвъртък/ от 17.30 ч.

Трета възрастова група – 29.09.2023 г. /петък / от 17.30 ч.

 

 

Присъствието на  поне  един от родителите  е задължително.

 

 

Директор:

              /Кр.Михайлова/

Публикувано в Uncategorized. Постоянна връзка.