Свободни места

Уважаеми родители,
ДГ №33 „Делфинче“ – Община Варна
 
               ОБЯВЯВА
следните свободни места:
1 /едно/ место за първа възрастова група – родени 2020 г.
4 /четири/  места  за втора възрастова група – родени 2019 г.
3 /три / места за четвърта възрастова група  6 год. – родени 2017 г.
 
 Приемането на документи ще започне в 9.00 ч. на място в детската градина от ЗАС
 
         от 9.00 ч.  на 11.09.2023 г. /понеделник/
         до 16.00 ч. на 15.09.2023 г. /петък/
 
Резултатите от класирането ще бъдат оповестени на 18.09.2023 г. /понеделник/ 
след 8.30 ч. в сайта на ДГ №33 „Делфинче“ – htt://delfihce.com   и изнесени на входа
на детската градина.
 
   Записването започва от 9.00 ч. на  18.09.2023 г.  до 16.00 ч. на 21.09.2023 г.
Публикувано в Uncategorized. Постоянна връзка.