Прием 2022/2023

Детска ясла / 2020 г. / – 2 места
Първа група /2019 г./- 2 места
Втора група /2018 г./ – 2 места
Четвърта група /2016 г./ – 1 място
Публикувано в Uncategorized. Постоянна връзка.