Свободни места

Уважаеми родители,
ДГ №33 „Делфинче“ – гр. Варна,

ОБЯВЯВА
4/ четири/ – свободни места за яслена група за учебната 2021/2022 – деца родени 2019г.
3 /три/ свободни места за първа група за учебната 2021/2022 – деца родени 2018г.
4 /четири/ свободни места за четвърта подготвителна групи за училище за учебната 2021/2022 г. – деца родени 2015 г.

Регистрирането на заявления ще се осъществява на място в детската градина от родителите. Децата ще се класират само по входящ номер, който се вписва във Входящия дневник за кореспонденция. Приемането на заявления ще бъде от 02.08.2021 г. (понеделник) до 06.08.2021 г. (петък).
Резултатите от класирането ще бъдат оповестени на 09.08.2021 г. ( понеделник) в сайта ДГ №33 „Делфинче“ – http://delfinche.com/ и изнесени на входа на детската градина.
Записването на класираните деца ще се осъществи до 16.30ч. на 13.08.2021г.(петък).

Публикувано в Uncategorized. Постоянна връзка.