Творчество и снимки на децата от група ”Пингвинче” 2017/2018

07.10.2017г.

„Първи театър на Пингвинчетата“

„Игри и забавление на Пингвинчетата“

„Първите дни в първа група“